NOVAS

 

Benvido a este espazo que o CEIP PADRE FEIJOO de Allariz pon á disposición da comunidade educativa co fin de mantela informada de todas aquelas novas que se produzan e sexan de interese, así como dos seus servizos e actividades.      

 

 
 PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID

 

Estas medidas de prevención que buscan minimizar no posible o impacto do COVID-19 entre o alumnado deste colexio. Dado que a educación en Infantil e Primaria só ten sentido na escola, só debería caber a posibilidade de impartir esta nas clases e non nas pantallas. En consecuencia, as solucións deberán ser fundamentalmente organizativas: habilitar espazos, modificar horarios, etc. Sempre adaptándose ás características do noso centro. As medidas incluídas no presente documento serán obxecto de permanente revisión en función de como evolucionen os acontecementos.

 PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID (última actualización 9.11.20) PLAN DE CONTINXENCIA

Este plan ten como finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que esta se teña interrompido como consecuencia da aparición dun abrocho. Dito abrocho pode afectar a unha aula ou a unha etapa educativa deste colexio.

 

PLAN DE CONTINXENCIA (Última actualización 15.03.21)

A actualización do 15.03.21 recolle as instrucións da Resolución do 18 de febreiro de 2021 sobre o ensino virtual  na  atención á diversidade.


 PLAN DE ACOLLIDA

Este Plan de Acollida será de aplicación durante as dúas primeiras semanas do curso e conleva a organización de actividades globalizadas que informen de aspectos relevantes referidos ás normas de organización e funcionamento do colexio, ás actuacións de prevención, hixiene e protección, ás acción formativas para mellorar a competencia dixital do alumnado así como a atención aos aspectos emocionais.

PLAN DE ACOLLIDA

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ÁS FAMILIAS

No seguinte enlace poderá acceder a información importante para o inicio do curso. Destacar que a familia deberá realizar cada mañá unha autoevaluación clínica do Covid segundo un modelo de enquisa que tamén se achega. Esta enquisa debe ser utilizada como guía e non se envía ao colexio en ningún caso. Finalmente, as familias poden acceder a unha declaración responsable que neste caso deberán achegar ao colexio na maior brevidade posible. Toda esta documentación foi entregada ao seu fillo ou filla o primeiro día de clases.

 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ÁS FAMILIAS

Enquisa de Autoevaluación Covid-19

Declaración responsableA FESTA DO BOI NO COLEXIOOS MAIOS 

A situación orixinada pola pandemia veu a afectar directamente a esta actividade dado que se viña representando no campo da Barreira para as familias do alumnado, así como para os veciños e veciñas de Allariz. Trátase dunha actividade singular que non todos os centros educativos realizan polo que resulta importante que non se perda. Dadas as especiais condicións nas que nos atopamos, e co fin de que esta tradición se manteña, optouse pola proposta de que cada neno e cada nena fixera voluntariamente na casa un mini-maio que non ocupase na súa base máis do tamaño dun folio. Hai que valorar moi positivamente a resposta das familias xa que se recolleron maios cunha grande inventiva.

OBRADORIO DE ESCRITURA MEDIEVAL 

O alumnado de 3º de Educación Primaria, así como o de 5º e 6º de Educación Infantil, tivo a oportunidade de familiarizarse coa escritura medieval por medio dun motivante obradoiro impartido por Begoña de Xeitura, os días 27 e 28 de abril. Durante o mesmo aprenderon como foron os comezos da escritura empregando a pluma e a tinta. Unha vez rematado completárono co seu escudo familiar. Sen dúbida foi unha actividade moi interesante e á vez divertida.

MARZO - DÍA DA MULLER 

Con motivo da celebración o 8 de marzo como Día da Muller serán realizadas no colexio diferentes actividades entre o alumnado. Trátase de concienciar aos alumnos e alumnas sobre a importancia da súa presenza na sociedade e como contribución tamén a erradicación de todo tipo de desigualdades e estereotipos. 
Con motivo da celebración do Día Internacional do Cancro Infantil, o 15 de febreiro, ANPA e colexio desenvolveron conxuntamente unha interesante iniciativa que permitou achegar ao noso alumnado a realidade que día a día viven outros nenos e nenas das súas idades. Esta inciativa consistiu na realización de cartas e debuxos que por medio da Fundación Juegoterapia serán achegadas aos diferentes hospitais nos que se encontran ingresados. Esta fundación ten como obxectivo  principal facer todo o posible para que estos nenos e nenas teñan unha boa estancia. Sinalar de forma especial o grande interese mostrado polo noso alumnado para que lles chegue todo o seu cariño. Tamén compre destacar e agradecer a colaboración das familias.

ESTUDANDO O RELEVO EN 3º PRIMARIA

Este mes de febreiro o alumnado de 3º de Educación Primaria estivo estudando as características do relevo. Para acadar unha mellor comprensión, as nenas e nenos crearon unha maqueta con cada aspecto da paisaxe, tanto do interior como da costa. Aquí tedes as maquetas que fixeron con moito coidado co fin de que foran o máis realistas posibles.

O colexio participa dende o curso 2018 no Programa Voz Natura.

Voz Natura é o programa de educación medioambiental de La Voz de Galicia desenrolado  pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre desde o curso 1997/1998. O seu obxectivo é concienciar e implicar á comunidade escolar de Galicia na recuperación e defensa da natureza.

Desde entón levamos a cabo diferentes actividades: Creación dun horto escolar, coidado de galiñas, charlas, murais, etc. A maioría delas publicitadas no blog   A HORTA DE AURI 

Ademais, este ano pedimos a vosa participación voluntaria no uso activo de dito blog. Podedes mandarnos fotografías de actividades que realicedes cos vosos fillos, saídas ó campo, recollida de basura, recomendacións de libros, artigos, obras de arte realizadas con elementos da natureza xa que non só se coida o medioambiente na escola, tamén fóra.

Para facernos chegar as vosas propostas, deixámosvos a seguinte dirección voznaturaallariz@outlook.esMagosto de 6º de Primaria

Como consecuencia da actual pandemia o colexio non pudo celebrar o tradicional magosto con todo o alumnado de Primaria no campo de Torneiros, ao igual que acontecía nos cursos pasados. Non obstante, dado que para o alumnado de 6º este era o seu último ano no colexio e non volverán ter xa outra oportunidade, foi necesario buscar a forma de que tiveran a ocasión de poder celebralo. Consideramos que o resto do alumando dos outros cursos terán a opción de retomar esta actividade no próximo ano escolar. Finalmente o magosto foi celebrado no campo de Torneiros, o venres 20 de novembro. Para esta actividade respetouse a formación dos grupos de convivencia estable de cada clase polo que se desprazaron ao monte nun autobús por aula. A súa vez tiveron no campo de Torneiros os seus espazos nos que poder ter un lume, xogar e xantar. Sempre co uso obrigartorio da máscara que só foi retirada para atender á comida e a bebida. Esta actividade foi totalmente gratuíta.

 


 

Semana da muller na ciencia

 

Esta actividade levouse a cabo por iniciativa da ANPA. Estivo orientada tanto ao alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil como para todo o alumnado de Educación Primaria. Esta actividade busca promocionar a igualdade entre homes e mulleres con especial atención ao rexeitamento da violencia contra a muller. Coa celebración da Semana da muller na ciencia trátase de que o alumnado descubra o papel da muller na ciencia e na sociedade en xeral. 

 
 
Na Educación Infantil o alumnado por medio de xogos relacionados coas constelacións fixo unha introdución lúdica ao coñecemento da vida da cosmonauta Valentina Tereshkova. Deste xeito o alumnado máis cativo tivo un primeiro achegamento ao papel da muller no desenvolvemento da ciencia.

 

 

O alumnado de 1º a 6º de Primaria tivo diferentes actividades coas que achegarse ao papel da muller na ciencia. Así, o alumnado de 1º e 2º de Primaria coñeceu a importancia da hixiene na nosa saúde por medio da historia de María Tifoidea. Os cursos de 3º e 4º de Primaria tiveron a actividade "A ciencia ten xénero?" por medio da cal se tratou de rachar o prexuízo de que as tarefas a desenvolver entre homes e mulleres son diferenetes dado que estas últimas só atenden ós labores domésticos. 

Finalmente os cursos de 5º e 6º de Primaria xogaron ao "Trivial con-ciencia". Este xogo busca que o alumnado coñeza a ciencia por medio do traballo das mulleres e non só dos homes.

 

A muller na arte: xogando a pequenas grandes artistas


Esta actividade lévouse a cabo por inciativa da ANPA e está dirixida ó alumnado de primaria. A súa realización será durante 2 semanas consecutivas do mes de outubro, realizando 3 sesións ó día, ocupando un total de 5 días. Os talleres están sendo impartidos no patio cuberto por ser o espazo máis apropiado. Nesta actividade o alumnado coñece ás Grandes Artistas e as técnicas que utilizaban dende unha perspectiva de xogo libre pero organizado, no que o alumnado non se ve obrigado a conseguir un reto se non que tan solo ten que deixarse levar pola experiencia e os seus sentidos. A continuación preséntanse as artistas que se abordarán para o estudio das súas técnicas. Inclúese unha breve introdución teórica do contexto histórico e algunha característica da súa personalidade en función da curiosidade do alumnado.

*      Remedios Varo, foi unha escritora e pintora surrealista española que mesturaba o científico, o místico, o esotérico e o máxico.

*      Georgia O ̈Keeffe, foi unha pintora modernista estadounidense.

*      Maruja Mallo, foi unha pintora galega surrealista que foi integrante da xeración do 27.

*  Menchu Lamas, é unha pintora galega (Vigo 7 de Xullo de 1945), que camiña entre a figuración e abstracción.

ACTIVIDADE: HEROES CONTRA O CORONAVIRUSNa actual situación de pandemia que atravesamos resulta fundamental axudar ao noso alumando a tomar conciencia sobre a mesma. Esta actividad é promovida dende a Área Sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras en colaboración co grupo de educación para a sáude “Pupas, Sustos e Outros Desgustos”. Este grupo xa é coñecido no noso colexio pois en cursos pasados realizaron interesantes e prácticos obradoiros de primeiros auxilios co alumnado de 4º de Primaria. Nesta ocasión levan a cabo o programa “Heroes contra o coronavirus” que busca concienciar da importancia da educación sanitaria. Trátase dunha actividade de formación concéntrica que se estende polo colexio a partires dun grupo de alumnos e alumnas que son os que recibirán directamente a primeira formación específica, durante a mañá do día 1 de outubro. En consecuencia hai un obradoiro diferente para cada nivel educativo de Educación Infantil e Educación Primaria.

Na Educación Infantil desenvólvese un obradoiro nunha das aulas. No noso caso será na aula de 6º de Infantil B, onde a súa mestra xa forma parte do Equipo Covid do colexio. Realizado este obradoiro queda material de apoio ao profesorado que a súa vez permitirá a formación do resto do alumnado.

Na Educación Primaria realízase unha selección previa de 2 alumnos/as por aula que formarán o “Comité de Expertos: Herores contra o coronavirus” do colexio. Unha vez recibida a formación poderán impartir os talleres aos seus compañeiros. Obxectivo importante será estimular ao alumnado no cumprimento das normas de prevención fronte a Covid 19.


PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE MELLORA EDUCATIVA 2020-21

No curso 2020/21 o profesorado do colexio Padre Feijoo levará a cabo varias experiencias educativas entre as que cabe salientar.-

 

1. PROGRAMA  ARCO

 

O colexio solicita para este curso escolar a participación no programa ARCO debido a que este curso non haberá o Programa PROA de reforzo escolar. Por medio do programa ARCO o profesorado estará dispoñible xa dende o primeiro trimeste do curso sen ter que esperar ao mes de febreiro, máxime nun momento no que o alumnado estivo tanto tempo sen escolarización presencial. Con este programa trátase de apoiar o alumnado para a mellora do rendemento académico, implicando ao grupo de clase nas actividades de reforzo, co fin de conseguir o máximo desenvolvemento emocional, intelectual e social do alumnado. A liña que se solicita é a 1 que  inclúe por primeira vez este ano ao alumnado de 4º de Primaria, ademais do de 5º e 6º desta mesma etapa. Esta actividade terá luga dentro do horario lectivo.

 

2. PFPP “Recursos dixitais para traballar en aula”

Durante este curso académico 2020/2021, levaremos a cabo un PFPP “Recursos dixitais para traballar en aula” que ten como liña de traballo a integración didáctica das Tics, o traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais e a educación dixital. 

Os obxectivos deste proxecto son:

·         Integrar as TICs no uso cotiá da aula.

·         Potenciar o traballo colaborativo en rede.

·         Mellorar a competencia dixital no referente a espazos virtuais: Classroom e Cisco Webex.


3. ACTIVIDADE HÉROES CONTRA O CORONAVIRUS

Na actual situación de pandemia que atravesamos resulta fundamental axudar ao noso alumando a tomar conciencia sobre a mesma. Esta actividad é promovida dende a Área Sanitaria de Ourense, Verín e Barco de Valdeorras en colaboración co grupo de educación para a sáude “Pupas, Sustos e Outros Desgustos”. Este grupo xa é coñecido no noso colexio pois en cursos pasados realizaron interesantes e prácticos obradoiros de primeiros auxilios co alumnado de 4º de Primaria. Nesta ocasión levan a cabo o  programa “Heroes contra o coronavirus” que busca concienciar da importancia da educación sanitaria. Trátase dunha actividade de formación concéntrica que se estende polo colexio a partires dun grupo de alumnos e alumnas que son os que reciben directamente a primeira formación específica, durante a mañá do día 1 de outubro. En consecuencia hai un obradoiro diferente para cada nivel educativo de Educación Infantil e Educación Primaria.

Na Educación Infantil desenvólvese un obradoiro nunha das aulas. No noso caso será na aula de 6º de Infantil B, onde a súa mestra xa forma parte do Equipo Covid do colexio. Realizado este obradoiro queda material de apoio ao profesorado que a súa vez permitirá a formación do resto do alumnado.

Na Educación Primaria realízase unha selección previa de 2 alumnos/as por aula que formarán o “Comité de Expertos: Herores contra o coronavirus” do colexio. Unha vez recibida a formación poderán impartir os talleres aos seus compañeiros. Obxectivo importante será estimular ao alumnado no cumprimento das normas de prevención fronte a Covid 19.


4.  O Método ABN

 

Un curso máis continúa a implantación do Método ABN. A posta en marcha deste importante método no noso colexio supuxo unha innovación sen precedentes. Trátase de que no ensino das matemáticas, un eido tradicionalmente relegado a aprendizaxe memorística e mecánica, o alumando sexa quen de resolver os problemas cunha maior autonomía e liberdade. O seu creador foi o doutor en Ciencias da Educación Jaime Martínez Montero que en cursos pasados acudiu ao noso centro para comprobar de primeira man o traballo do equipo docente de Infantil.5. A MIRADA DO OUTRO

 

Durante este curso terá lugar a posta en funcionamento en colaboración coa Asociación Aseia do Programa "A Mirada do Outro: programa de sensibilización e prevención do acoso escolar" . Este programa vai a desenvolverse durante varias sesións de dúas horas de duración a través de talleres co alumnado de 5º e 6º de primaria.

O acoso escolar é unha das máximas preocupacións deste centro educativo, entendendo este como calquera clase de acción, sexa física como psicolóxica, que supoña intimidacións entre escolares ou mesmo malos tratos, e que teña como característica unha repetición mantida no tempo. En consecuencia, dende o centro temos especial atención a:

a)Accións que supoñan intimidación ou malos tratos reiterados sobre un mesmo alumno/a.

b)Situacións entre alumnos/as que presenten desequilibrios de poder ou forza.

 


6. PROGRAMA   IGUALA - T

 

Dentro dos Contrato-Porgramas da Consellería un curso máis solicítase este programa que trata de levar a cabo accións que fomenten a coeducación, a promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, prevención e tratamento da violencia de xénero, promoción do respeto pola diversidade afectivo-sexual, prevención e tratamiento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes. Este ano escolar estaría orientado ao alumnado de 5º de Educación Primaria.

 

7. PROGRAMA  con-vive

 

Tamén dentro dos Contrato-Programa da Consellería de Educación vai a realizarse o Programa Con-Vive. Dito programa busca levar a cabo medidas que favorezan o clima escolar e as relacións entre os membros da comunidade educativa, actuacións preventivas de condutas violentas ou discriminatorias, actuacións de acollida nos centros educativos, a conciliación ou mediación escolar, a xestión de conflitos, e outras accións similares.

 

8. PROXECTO VOZ NATURA

 

Adaptación do proxecto “Pasiño a Pasiño faise o camiño” á nova normalidade.

 • #merenda0plásticos: tanto a merenda que traen o cole como a que levaremos ao camiño(non se pode levar a cabo esta parte) pediremos que sexa sen plásticos, non se trata de que tiren as fiambreiras e botellas de plástico(que iso sería peor en todos os sentidos) senón que os que teñan que mercar ou renovar que non sexa de plástico, unha bolsiña de tea, unha cantimplora....e sobre todo que non traian plásticos de un só uso.

Todos aqueles que o consigan pertenceran á familia #0residuos

 

 • Continuaremos coa “patrulla verde”, trátase de  equipos mixtos de distintas idades(pasaran a ser da mesma aula e sempre os mesmo unha semana, despois lavaremos os chalecos e levaran sempre luvas) que se dedicarán a revisar que todo o mundo tira ó lixo (reciclando) os restos da merenda, que o patio quede limpo e que as papeleiras verdes que temos nas aulas estéanse empregando correctamente.
 • Non esqueceremos a nosa “Horta de Auri” nin o noso galiñeiro que seguiremos coidando por quendas semanais. (Parecenos ainda mais importante nestas circunstancias posto que así os cativos apreoveitan para estar un ratiño ó aire libre)
 • Actividade de compostaxe do concello, seguiremos participando no compostaxe que fai o concello.

 

ACTIVIDADES PRE-CAMIÑO FORA DA AULA

 • 1.- Avisaríamos as familias no mes de Xuño. Os nenos necesitan un “quentamento” previo, e pensamos que na época estival é o momento perfecto para sacar as zapatillas e comezar a camiñar en familia, na praia, nunha pista, nun camiño, nun bosque....calquera emprazamento será bo. Paso a paso, metro a metro, ímonos adestramento para a etapa que nos toque. NON SE POIDO LEVAR A CABO
 • Aproveitando estes momentos de lecer familiar, crearemos unha dirección de instagram e twitter onde as familias que o desexen poidan subir no verán, fotos ou comentarios do seu adestramento. Posteriormente este medio tamén o usaremos para subir as etapas que vaiamos facendo (ademais do blog de Voz Natura. E por suposto, unha canle de Youtube para subir vídeos editados e vídeos en directo. #pasiñoapasiñoallariz
 • Roupa e calzado cómodo e axeitado as condicións climatolóxicas do día. Nada de estreas. Falaremos da importancia de non malgastar roupa, de non mercar soamente para unha actividade senón que hai que reutilizar.
 • Na mochila, a alimentación debe ser saudable: un bocadillo, froita, froitos secos e auga(nada de botellas de plástico). Seguimos promovendo 0 residuos. O bocata pode ir envolto nunha pano de tea, non precisamos nin plástico nin papel de aluminio. No camiño.....non abundan as papeleiras.

TODAS estas actividades non as levamos a cabo en xuño e intentaremos a través do blog de voz natura dar recomendacións sobre estes temas tan importantes.

 

ACTIVIDADES PRE-CAMIÑO DENTRO DA AULA

 • Entre todos os nenos, con axuda de mestres ou co noso compositor oficial do colexio...comporíase unha canción para cantar durante o camiño e sobre todo para a entrada en Santiago.

Esta actividade farase igual.

 • Elaboración dun gran panel co mapa pormenorizado do camiño. Deberá estar nunha zona común a todos os alumnos. Proponse a Biblioteca como lugar común a todas as clases.

Este mapa o faremos interactivo empregando MY MAPS de google no que cada rapaz desde as súas casas vai poder subir fotos, comentarios, videos ... sobre o camiño na parte á que pertenza.

 • Concurso de debuxos de peregrinos. ¿Como é un peregrino para ti?
 • BIBLIOTECA: Elaboración de relatos cun tema común: a peregrinaxe, peregrinos…
 • Decorar unha conchiña de peregrino personalizada, que nos acompañará durante as saídas. Empregarémola para facer o noso camiño virtual.

 

ACTIVIDADES DURANTE O CAMIÑO FORA DA AULA

 • RADIO: Aproveitando que acabamos de poñer en marcha a radio escolar faremos conexións en directo cos peregrinos.
 • Programas especiais sobre patrimonio atopado: Igrexas, cruceiros, pontes...
 • Entrevistar a peregrinos, engadindo sempre unha pregunta sobre ecoloxía, estado do camiño... Aproveitase para traballar o inglés ademais de concienciar á xente.
 • ECOLOXÍA/MEDIO AMBIENTE: Queremos concienciar á xente da nosa vila que se nos somos tan pequenos e chegamos a Santiago eles deberían camiñar mais para non contaminar e para ter mellor saúde.
 • Non camiñamos para limpalo Camiño, pero se atopamos algo, recollémolo.
 • Completar plantilla sobre a fenoloxía das etapas (prantas, árbores, animais). ¿Atopamos algo fora de lugar?
 • Comentamos para logo rexistrar listado dos Concellos máis limpos: Limpeza= non basura +camiños sen maleza.
 • Aproveitaremos fontes de auga potable para reencheras as nosas botellas.

 

ACTIVIDADES DURANTE O CAMIÑO DENTRO DA AULA

 • Libreta viaxeira: Cada grupo ó finalizar cada traxecto escribirá un breve texto común coas súas impresións, que é o que viron, que é o que máis lles gustou, o que menos, pegar fotos ou tamén facer debuxos. Aínda que no mundo no que estamos manda a tecnoloxía, sería interesante ter unha libreta física para poder vela en calquera momento.
 • Relacionaremos o Camiño coa Nutrición, falando das calorías gastadas e da comida necesaria para facer deporte.
 • Despois de cada etapa marcar no gran panel o camiño percorrido con chinchetas, marcadores... para que poidan ver o que xa se camiñou e o que falta por percorrer. Ao redor do gran panel, os nenos poden colaborar con fotos feitas por eles, debuxos, impresións, anécdotas, incidencias...
 • Creación de mini paneis en cada aula co percorrido e chamadas en directo dos mestres que camiñan cos que quedan na clase para comunicar en que pobo van ou se xa chegaron ao destino. “Debería” ser unha alegría e unha ilusión conxunta.
 • Engadir enlaces ao twitter, instagram, blogue...

TODAS estas actividades quedan anuladas posto que non podemos facer as saídas. Todo aquelo que poidamos levar a cabo farémolo pero sempre tomando as debidas precaucións e seguindo as normas sanitarias e protocolos vixentes.

 

NOVAS ACTIVIDADES INCORPORADAS

 • Queremos realizar un camiño virtual, prepararemos unha zona da escola cunha cinta de andar (fáltanos localizar unha de préstamo) e un proxector para que cada grupo faga os quilómetros que tiña asignados para chegar a Santiago. Mentres camiñan iremos vendo imaxes do camiño en un panel plastificado marcaremos por cores os tramos andados.  Cada alumno que pasa lle daremos unha cinta conmemorativa da súa aportación.
 • Unha vez que fagamos os quilómetros necesarios para completar a ruta serán “quilómetros solidarios” e para andar na cinta deberán traer algo para dar ó banco de alimentos.
 • Conmemoracións: cada curso escolle unha conmemoración que traballará e elaborará material audiovisual para subir o blog e compartir cos demais cursos.
 • Para pasar o maior tempo posible ó aire libre faremos unha zona de semilleiro no patio cuberto.

 

9. OBRADOIRO DE XOGOS POPULARES

Esta actividade desenvólvese coa colaboración da CCP Xaquín Lorenzo da Deputación de Ourense. Nesta ocasión participamos no XV Obradoiro de Xogos Populares e Tradicionais, deseñado principalmente para alumnado de Primaria e Secundaria. O obradoiro realizarase en horario lectivo nunha única sesión de media mañá, entre dúas horas e media e tres horas nas que se desenvolveran dúas unidades das presentadas no programa da XV edición.

 

10. PLAMBE DE MELLORA DE BIBLIOTECAS

 

O CEIP Padre Feijóo continúa un curso máis co Plambe de mellora de bibliotecas escolares. Por este motivo o profesorado de este centro vai a continuar participando nun programa de innovación educativa coa formación de usuarios e dinamización da biblioteca escolar. A tarefa da dinamización da biblioteca escolar esixe Incluír varios tipos de actividades dentro da mesma. Por unha parte, están aquelas que se centran na formación dos seus usuarios que debe ir orientada cara o coñecemento da biblioteca e da función que esta desempeña nun centro escolar e tamén cara ao desenvolvemento por parte dos seus usuarios, dunha serie de estratexias que permitan a obtención de información almacenada en diferentes soportes e o seu uso adecuado. Neste aspecto, a figura do profesor bibliotecario xoga un papel fundamental, como responsable directo dos programas deseñados para a formación dos usuarios. Colaborará estreitamente con todo o profesorado na confección do currículo das materias que se imparten no centro, procurando que nelas teñan cabida actividades relacionadas coa lectura e co uso da biblioteca. Tamén manterá informado ao longo do curso ao equipo de biblioteca e a todo o profesorado en xeral das actividades de formación en bibliotecas escolares e animación á lectura que se desenvolvan (cursos de formación, xornadas, conferencias…) coa finalidade de que o profesorado que realice actividades relacionadas coa biblioteca conte coa motivación e formación suficiente para desempeñalas correctamente. Para a posta en práctica dos proxectos lectores, a biblioteca escolar, é un instrumento imprescindible, que a comunidade escolar debe organizar e dinamizar como un centro de recursos para a lectura, a información e a aprendizaxe, de carácter dinámico e en constante actualización. Así entendida, a biblioteca escolar, pode ser un elemento estratéxico para a innovación pedagóxica que axude a revitalizar as prácticas educativas e a vida cultural do centro, proporcionando tanto ao alumnado como ao profesorado a oportunidade para o emprego de múltiples recursos que permitan unha progresiva autonomía na aprendizaxe. Ademais, sirve de canle para a integración nos centros educativos das tecnoloxías da comunicación que a sociedade vai desenvolvendo, e ofrece a posibilidade de acceso igualitario aos bens culturais, independentemente do estrato económico e cultural de procedencia, actuando como axente de compensación social.

 

 

11. ACTIVIDADES SOBRE A IGUALDADE PROPOSTAS POLA ANPA

 

Para o primeiro trimestre do curso 2020-21 a Anpa propón o programa ALLARIZ CON IGUALDADE. Trátase de organizar diversas actividades de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e rexeitamento da violencia contra as mulleres, dirixidas ó noso alumnado. Por medio destas actividades búscase promover a igualdade de xénero así como loitar contra a violencia de xénero e a erradicación dos estereotipos.

 

As actividades a desenvolver serían as seguintes:

1.Desenrolo do programa “Semana da muller na ciencia”. Proponse realizar diferentes actividades orientadas ó alumnado do colexio, co fin de:

*      Descubrir o papel da muller na sociedade e en particular na ciencia.

*      Eliminar prexuízos entorno ó xénero.

*      Dar referentes femininos de mulleres científicas ás nenas.

 

As actividades teñen unha duración aproximada de 60 minutos por sesión e están deseñadas especificamente para cada un dos niveis educativos do colexio coa seguinte planificación:

Ø  Infantil: “A muller na historia”. A través do teatro farémonos eco dos descubrimentos realizados por 4 científicas históricas. Será o alumnado quen se encargará por medio de xogos de ir avanzando a obra. Co obxectivo de facer ver ós máis pequenos o importante papel da muller no desenvolvemento da sociedade e espertar así o xerme da actividade científica.

Ø  1º Ciclo Primaria: “María Tifoidea”. A historia de María Tifoidea ocorrida nos Estados Unidos a finais do século XIX, será unha divertida representación para visualizar no alumnado a importancia da ciencia e como a nosa hixiene repercute na nosa saúde e na dos nosos compañeiros. Dará pé a introducir outros descubrimentos e avances en materia de salubridade visualizando en todo momento o importante papel da muller.

Ø  2º Ciclo Primaria: “A ciencia ten xénero?”. Coa finalidade de traballar nos prexuízos e romper así barreiras eliminando o pensamento de que a muller destaca nas labores domésticas e o home é mellor nas labores non domésticas. Iremos descubrindo pouco a pouco e de forma dinámica inventos con diferentes finalidades sociais e creando debate nas aulas para fomentar outra visión da sociedade.

Ø  3º Ciclo: “Trivial con-ciencia”. Co xogo como ferramenta potenciaremos o coñecemento da ciencia a través do traballo de mulleres en particular, pero tamén de homes. Traballando por equipos e a través de preguntas e probas, avanzaremos con conciencia visualizando tanto os descubrimentos como os avances que fixo e propiciou a muller ó longo da historia e na actualidade

 

A idea é impartir os talleres en tódolos cursos do colexio dende 5º de infantil ata 6º de primaria. En total serían 8 cursos que suman 21 clases. Os talleres terían unha duración aproximada duns 50 minutos e levaríanse a cabo en 2 semanas consecutivas do mes de outubro, realizando 3 sesións ó día, ocupando un total de 7 días. Os talleres impartiríanse na aula prioritariamente para minimizar os desprazamentos do alumnado, ou no patio se dende o centro o consideran máis apropiado.

 

2.Actividade de contacontos dirixida ó alumando de infantil: “Contos vellos novos finais (Contos de igualdade)”, a cargo da Trastenda dos Contos (Caxoto Contacontos). Na Trastenda dos Contos levan anos traballando contidos relativos á igualdade. Con cada conto busca rachar un estereotipo de xénero, fomentar a coeducación e normalizar entre as vindeiras xeracións a igualdade. Baixo o nome “Contos vellos novos finais” recollen varias propostas para traballar arredor da igualdade. Baixo o paraugas dun mesmo espectáculo ofértase un espectáculo no que se traballa a personaxe dun médico que ven a diagnosticar o sexismo. Traballándose contidos relativos á igualdade laboral: teito de cristal, brecha salarial, reparto laboral segundo o sexo... Todo dende o bo humor, a narración oral e a educación en valores. A idea é impartir os contacontos no patio de infantil o primeiro día dispoñible de setembro ou outubro, cando lle veña mellor ó colexio. Dada a situación actual, a actuación sería para as tres clases de 6º de infantil.

 

3. Desenrolo da actividade “Semana da muller no arte: Xogando a pequenas grandes artistas”, dirixida ó alumnado de primaria. Esta actividade consistirá en amosarlles as obras das Grandes Artistas e as técnicas que utilizaban dende unha perspectiva de xogo libre pero organizado, no que o alumnado non se ve obrigado a conseguir un reto se non que tan solo ten que deixarse levar pola experiencia e os seus sentidos. A continuación preséntanse as artistas que se abordarán para o estudio das súas técnicas. Inclúese unha breve introdución teórica do contexto histórico e algunha característica da súa personalidade en función da curiosidade do alumnado.

*      Remedios Varo, foi unha escritora e pintora surrealista española que mesturaba o científico, o místico, o esotérico e o máxico.

*      Georgia O ̈Keeffe, foi unha pintora modernista estadounidense.

*      Maruja Mallo, foi unha pintora galega surrealista que foi integrante da xeración do 27.

*      Menchu Lamas, é unha pintora galega (Vigo 7 de Xullo de 1945), que camiña entre a figuración e abstracción.

A idea é impartir os talleres en tódolos cursos de primaria do colexio. En total serían 6 cursos que suman 15 clases. Os talleres terían unha duración aproximada duns 50 minutos e levaríanse a cabo en 2 semanas consecutivas do mes de outubro, realizando 3 sesións ó día, ocupando un total de 5 días. Os talleres impartiríanse na aula prioritariamente para minimizar os desprazamentos do alumnado, ou no patio se dende o centro o consideran máis apropiado.RENOVACIÓN DO COLEXIO DE PRIMARIA

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
POLA SEGURIDADE DO ALUMNADO


Lavabos portálites ás portas das aulas


 ESPAZO EN CONSTRUCIÓN