EDUCACIÓN PRIMARIA 3º e 4ºEducaciónPrimaria
Hora de atención a nais e pais
3º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
3º B
Martes, das 15h45 ás 16h45
4º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
4º B
Martes, das 15h45 ás 16h45