EDUCACIÓN PRIMARIA 1º e 2ºEducación Primaria
Hora de atención a nais e pais
1º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
1º B
Martes, das 15h45 ás 16h45
2º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
2º B
Martes, das 15h45 ás 16h45
2º C
Martes, das 15h45 ás 16h45