EDUCACIÓN PRIMARIA 1º e 2ºEducación Primaria
Hora de atención a nais e pais
1º A
Martes, das 15h30 ás 16h30
1º B
Martes, das 15h30 ás 16h30
2º A
Martes, das 15h30 ás 16h30
2º B
Martes, das 15h30 ás 16h30