HORARIOS

 
Unificación de horarios 2019-2020

A Xefatura de Territorial ven de comunicar que para o curso 2019-2020 xa non haberá cambios horarios entre os meses de setembro e xuño respecto dos meses que van de outubro a maio. O horario será sempre o mesmo durante todo o curso escolar.
 
 
HORARIO DE INFANTIL
 
- Das 9h10 ás 14h10 (sen comedor), e ás 15h25 con comedor.

HORARIO DE PRIMARIA

- Das 9h15 ás 14h15 (sen comedor), e ás 15h30 con comedor. 

 
CALENDARIO  ESCOLAR 2019-2020


As actividades lectivas terán inicio o día 11 de setembro de 2019 e rematarán o día 19 de xuño de 2020. Os períodos de vacacións serán os seguintes:

- Día do Ensino:  31 de outubro de 2019.

- Nadal: desde o día 21 de decembro de 2019 ata o día 7 de xaneiro de 2020, ambos inclusive.

- Entroido: os días 24, 25, e 26 de febreiro de 2020.

- Semana Santa: desde o día  4 ata o 13 de abril de 2020, ambos inclusive.

- Día Non Lectivo: o día non lectivo ao que ten dereito o colexio por coincidencia das festas laborais de carácter local cos días de clase o día será o SEN ESCOLLER NESTES MOMENTOS

- Festa do Boi:   12 de xuño de 2020.