EDUCACIÓN PRIMARIA 5º e 6ºEducación Primaria
Hora de atención a nais e pais
5º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
5º B
Martes, das 15h45 ás 16h45
6º A
Martes, das 15h45 ás 16h45
6º B
Martes, das 15h45 ás 16h45
6º C
Martes, das 15h45 ás 16h45