MATRÍCULA

 
 
 
 
 
 
 


 Matrícula para o curso 2018-2019Infórmase que os novos alumnos poderán presentar a solicitude de admisión do 1 ao 20 de MARZO de 2018, en horario das 9h00 ás 14h15.

A solicitude de admisión neste colexio pode realizarse das seguintes formas:


a) Alumnos da Escola Infantil de Allariz: recibirán durante o mes de febreiro a solicitude de admisión  ED550B  acompañada de varios documentos. Neste caso xa non precisan desprazarse ao colexio a recoller documentación algunha. Os documentos poden entregarse, unha vez cubertos, na mesma Escola Infantil.
 
b) Cubrindo á man a solicitude de admisión ED550B, unha vez descargado o impreso, nos seguintes enlaces:

 
 c) Cubrindo no ordenador o impreso ED550B

      https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

  Para poder  ademais  enviala telemáticamente é necesario dispoñer de certificado dixital ou chave 365 e presentalo na Sede Electrónica a través da aplicación.


PRESENTARÁN A SOLICITUDE


A) Aqueles nenos/as que cumpran os 3 anos antes do día 31 de decembro de 2018 (os nacidos en 2015).

B) Os nenos/as de 4 ou máis anos que procedan doutros centros.


DOCUMENTACIÓN  NECESARIA


Documentos que proporciona o colexio


1. Solicitude de admisión.
2. Impreso para o certificado médico.
3. Solicitude do transporte escolar.
4. Anexo da lingua materna (só alumnado de 3 anos).


Resto dos documentos que deben aportar as familias


5. Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social ou doutra entidade de atención sanitaria.
6. Fotocopia do libro de familia.
7. Certificado do padrón municipal.
8. 4 fotografías, no caso de ser alumnos de 3 anos.


  

PROCESO  PARA  A   ADMISIÓN   DE   ALUMNOS   -   CURSO  2018-2019

  
A)    Normativa reguladora do procedemento de admisión.


DECRETO 254/2012, de 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE de 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
B)    Postos escolares ofertados:  sen límite de prazas

C)    Prazo de presentación das solicitudes: do 1 ao 20 de marzo de 2018

D)   Publicación da listaxe provisional de admitidos e non admitidos: 25 de abril de 2018

E)    Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: 15 de maio de 2018

F)    Prazo para formalizar a matrícula: do 20 ao 30 de xuño de 2018

G)    Os alumnos que este curso rematen 6º de Primaria teñen como centro adscrito o IES de Allariz.  A reserva de praza para o IES será do 1 ao 15 de febreiro de 2018. Esta reserva realízase neste colexio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindose que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 
O alumnado que está actualmente matriculado neste colexio non ten que facer nada. Só é para os novos alumnos.