MATRÍCULA
 Matrícula para o curso 2018-2019


As familias dos novos alumnos de 3 anos que se matriculen para o próximo curso 2018-19 están convocadas a unha xornada de portas abertas o día 20 de febreiro, ás 16h00, na sala de usos múltiples do colexio de Educación Infantil. 
Infórmase que os novos alumnos poderán presentar a solicitude de admisión do 1 ao 20 de MARZO de 2018.

A solicitude de admisión neste colexio pode realizarse de tres formas:

a)   De forma presencial, na Secretaría do colexio.

b) Alumnos da Escola Infantil de Allariz: recibirán durante o mes de febreiro a solicitude de admisión, en dita Escola Infantil, acompañada de varios documentos. Neste caso non precisan desprazarse ao colexio a recoller documentación alguna pero si para ser entregada na Secretaría, unha vez cuberta.

 c) De forma telemática: cubrindo o impreso ED55OB na sede electrónica da Xunta de Galicia ou na web da Consellería de Educación. Neses dous casos só se pode cubrir pero non enviar. Para cubrir a solicitude e poder enviala telemáticamente é necesario empregar a aplicación  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ PRESENTARÁN A SOLICITUDE


A) Aqueles nenos/as que cumpran os 3 anos antes do día 31 de decembro de 2018 (os nacidos en 2015).
B) Os nenos/as de 4 ou máis anos que procedan doutros centros.


DOCUMENTACIÓN  NECESARIA


Documentos que proporciona o colexio


1. Solicitude de ingreso.
2. Impreso para o certificado médico.
3. Solicitude do comedor escolar.
4. Solicitude do transporte escolar.


Resto dos documentos que deben aportar as familias


5. Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social ou doutra entidade de atención sanitaria.
6. Fotocopia do libro de familia.
7. Certificado do padrón municipal.
8. 4 fotografías, no caso de ser alumnos de 3 anos.


  

PROCESO  PARA  A   ADMISIÓN   DE   ALUMNOS   -   CURSO  2018-2019

  
A)    Normativa reguladora do procedemento de admisión.


DECRETO 254/2012, de 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE de 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
B)    Postos escolares ofertados:  sen límite de prazas

C)    Prazo de presentación das solicitudes: do 1 ao 20 de marzo de 2018

D)   Publicación da listaxe provisional de admitidos e non admitidos: 25 de abril de 2018

E)    Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: 15 de maio de 2018

F)    Prazo para formalizar a matrícula: do 20 ao 30 de xuño de 2018

G)    Os alumnos que este curso rematen 6º de Primaria teñen como centro adscrito o IES de Allariz.  A reserva de praza para o IES será do 1 ao 15 de febreiro de 2018. Esta reserva realízase neste colexio.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindose que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 
O alumnado que está actualmente matriculado neste colexio non ten que facer nada. Só é para os novos alumnos.