AULA DE ESPERA                              INFORMACIÓN E MATRÍCULAS


A matrícula para a Aula de Espera realízase en Servizos Sociais (Concello de Allariz).  Telef. 988 554 059
  


1.    AULA DE ESPERA:


A aula de espera é una iniciativa de atención á infancia que ofrece aos pais e nais dos escolares a posibilidade de deixalos no centro con anterioridade ao inicio das clases, onde ademais poderán almorzar e participar en actividades. Nela estableceranse as debidas medidas de vixiancia e atención educativa que necesiten os nen@s en función da súa idade.

Este proxecto nace da necesidade que algunhas familias precisan para atenderen os seus fillos e fillas durante o período de tempo comprendido entre a incorporación ao seu traballo ata a entrada dos nenos e nenas ao colexio.

Coa incorporación nos últimos anos da muller ao mercado laboral, faise necesario ofrecer servizos que axuden a conciliar a vida familiar e laboral. Neste caso concreto, estamos a falar dun servizo que favoreza a atención aos máis pequenos.


2.    CONDICIÓNS DE INGRESO:

É obrigatorio que  pai e nai estean  traballando

Documentación:
-    1 fotografía do/a neno/a
-    Fotocopia da declaración da renda do ano 2012 ( axuntar cando se teña )
-    Número de conta
Idade de ingreso:
- Mínima: 3 anos
- Máxima:  11 anos
Criterios de preferencia para a asignación de prazas:
- Orde cronolóxica de presentación de solicitudes
-Circunstacias sociofamiliares especiais debidamente xustificadas


3.    PREZO;

  Tarifas segundo a renda por cápita

2013 SMI ( Salario mínimo interprofesional) : 645,30 euros


Inferior ao 75% SMI
( - 483,97 euros)
Entre o 75% e inferior 100% SMI (483,97 – 645,30 euros)
Entre o 101% e inferior ao 150% SMI (645,30 –
 967,95 euros)
Superior ao 151% SMI
(+967,95 euros)
7,30 – 9,15 H
30
39
48
58
8,30 – 9,15  H
17
23
31
37
ALMORZO
15
15
15
15

■ Nota: utilizar o servizo días soltos  con previo aviso, custará 4 euros con almorzo e 3 euros sen almorzo
Reduccións:
-Familia numerosa: 10% de desconto sobre a mensualidade
-familia monoparental: 10% de desconto sobre a mensualidade
-irmáns no centro: 10% de desconto sobre a mensualidade
-Minusvalía: 10% de desconto sobre a mensualidade


1.    CALENDARIO E HORARIO


Actividade: O servizo da Aula de espera comezará co inicio do curso escolar 2013/14, e estará en funcionamento durante todo o período escolar, producíndose momentos de descanso na tempada de vacacións dos nenos e nenas, Nadal, Semana Santa e Verán.

Horario de apertura: de 7:30 a 9:15

Almorzo: de 8:30 a 9:00
O almorzo consistirá en zumes, leite (con opción a cacao), cereais, galletas e mel.

Actividade pedagóxica:
Está adaptada ás particularidades do neno/nena; por recunchos (recuncho da fantasía, recuncho do xogo Libre, recuncho de animación á lectura, recuncho das construcións, actividades globalizadas..)


2.    PERSOAL

Dúas  educadoras encárganse da atención directa aos nenos.

3.    LOCALIZACIÓN
 
Antigas vivendas dos mestres, 1ª planta. É o edificio contiguo ao Centro escolar Padre Feijoó.

4.    NORMATIVA  MÉDICA DE EXCLUSIÓN (por sítomas)

·  Sempre que o neno/a , polo motivo que sexa, non poida seguir o desenvolvemento normal das actividades da aula.
·         Temperatura elevada mantida ( 38ºC ou máis ).
·         Vómitos repetidos ( duas ou máis )
·         Diarrea (duas ou máis deposicións)
·         Dor intenso, de calquera localización