AULA DE ESPERA                     INFORMACIÓN E MATRÍCULAS


Aula de Espera.- É unha iniciativa de atención á infancia que ofrece ás familias do alumnado escolarizado a posibilidade de deixalos no centro con anterioridade ao inicio das clases e que permite ademais que poidan almorzar. Este proxecto nace da necesidade  que algunhas familias precisan para atender ós seus fillos e fillas durante o período de tempo comprendido entre a incorporación ao seu traballo ata a entrada dos nenos e nenas ao colexio.

Calendario e horario: Iníciase co curso escolar en setembro e permanece en funcionamento durante todo o ano lectivo. O seu horario de apertura é das 7h30 ás 9h15. 
Localización: Atópase nas antigas vivendas dos mestres, na 1ª planta (edificio contiguo ao de Educación Primaria).
Información e matrícula: SERVIZOS SOCIAIS COMPLEMENTARIOS. FOGAR DOS MAIORES, A Barreira, 3. Allariz. Telf.: 988 55 40 59